Bouwkundige tekenaars

Bouwkundig tekenwerk

Een van de meest voorkomende werkzaamheden van SBA-ingenieurs is het verrichten van bouwkundig tekenwerk. Dagelijks zijn wij bezig met het maken van werktekeningen, visualisaties en bouwaanvraag tekeningen.

Correct bouwkundig tekenwerk is de basis van ieder geslaagd project, daarom zijn al onze bouwkundige tekenaars erkende ingenieurs. Onvoldoende aandacht aan de bouwvoorbereiding resulteert in gebreken tijdens of na de oplevering.

Het tekenwerk is grofweg op te splitsen in:

Bouwkundig tekenwerk voor nieuwbouw

Elk nieuwbouw project is gebaseerd op bouwkundig tekenwerk. De bouwtekenening zijn voor elke partij (opdrachtgever, aannemer en gemeente) van belang. Tijdens het tekenen komen eventuele aandachtspunten naar voren zodat complicaties tijdig worden herkend en geëlimineerd. In het ontwerp kijken we naar de huidige normen en uw eisen maar ook naar de nieuwste bouwmethodieken en materialen. Of u zelf al een ontwerp heeft of SBA-ingenieurs het ontwerp laat aanleveren, wij maken uw bouwwerk compleet en duurzaam.

Bouwkundig tekenwerk voor bestaande bouw

SBA-ingenieurs brengt ook regelmatig bestaande gebouwen in kaart. Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook maken wij digitale impressies van Uw bestaande bouw voor verkoop, ter informatie of ter voorbereiding van verbouw of aanbouw.

Bouwkundig tekenwerk – 3D Tekenwerk

Steeds vaker worden projecten driedimensionaal in kaart gebracht. Zeker bij complexe projecten is een driedimensionaal ontwerp een meerwaarde.

Correct bouwkundig tekenwerk, uw voordeel!

In de voorbereidende fase van elk bouwproject wordt het bouwwerk al gemaakt, op de tekentafel. Door in de aanloopfase voldoende aandacht te besteden aan het ontwerp en de uitvoeringsmethode is er aanzienlijke financiële- en tijdswinst te behalen. Dit terwijl de investeringskosten in deze fase juist minimaal zijn. Het maken van duidelijke afspraken, het voorkomen van constructiefouten, het creëren van een duurzaam ontwerp, alle voorbeelden van noodzakelijke voorbereidingen alvorens men met bouwen kan beginnen.

Bouwkundige keuring bespaard!

NEN 2580 Meetrapport

SBA-ingenieurs analyseert, comform de huidige eisen van de NEN 2580, Uw bestaande situatie om brutovloeroppervlakte, gebruiksoppervlakte, netto- en verhuurbaar oppervlak in kaart te brengen. U ontvangt een nauwkeurig en compleet rapport met alle nodige informatie.Bouwkundig Tekenwerk tegen scherpe tarieven!

Ja, ik wil graag informatie!

© Copyright SalesWizard. All Rights Reserved