APK-keuring voor woning verplichten?

Dat eigenaren van woningen bij de wet verplicht zijn hun woning constructief te onderhouden is voor veel mensen nieuws. In de praktijk komen we dan ook met regelmaat ernstige constructieve gebreken tegen bij onze bouwkundige keuringen. Dagelijks bezoeken we panden welke slecht zijn onderhouden en waar aan deze onderhoudsplicht dan ook geen gehoor is gegeven. Men wordt zich hier steeds bewuster van, de Vereniging van Nederlandse Constructeurs pleit dan ook voor een verplichte APK-keuring voor gebouwen.

Het zichtbare onderhoud wordt over het algemeen redelijk tot goed uitgevoerd. Maar bij de wat oudere woningen schuilt het gevaar in de onzichtbare bouwdelen. De oplegging van houten vloeren, de bevestiging van balkons of gebrekkige ventilatie in de kruipruimte zijn essentiële bouw/constructiedelen die voor de leek niet zichtbaar zijn.

APK – Keuring

De Vereniging van Nederlandse Constructeurs pleit daarom voor een verplichte keuring. Deze kan door het bedrijfsleven worden opgepakt, de overheid hoeft hier slechts een controlerende functie te verrichten.
Niemand zit te wachten op nog meer ingestorte gevels, gebroken balkons, verzakte parkeergarages of zoals zeer recent het winkelcentrum in Heerlen wat ernstig verzakte.

Bij het kopen van een gebruikte auto laat men vaak een expert kijken naar de staat van het voertuig. Van buiten kan de auto er goed uit zien, maar niet iedereen weet hoe het er aan toe gaat onder de motorkap. Voor deze expertise en zekerheid betaalt men graag een paar honderd euro.

Gelet op het bovenstaande is het vreemd dat mensen bij het kopen van een pand van meer dan een ton geen aankoopkeuring laten verrichten. Bij het kopen van een woning of bedrijfspand is het altijd belangrijk een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, zelfs als het gaat om nieuwbouw. Een aannemer kan immers ook fouten maken, tijdens de bouwkundige keuring wordt de constructie en de bouwkundige onderdelen uitvoerig geïnspecteerd. De onderhoudskosten worden opgemaakt en samengevat in een overzichtelijk en informatief bouwkundig rapport.

Een auto laten keuren kost om en nabij 200 euro. SBA-ingenieurs voert bouwkundige keuringen uit vanaf €249,- inclusief BTW. De kosten bij bouwkundige gebreken lopen veelal in de duizenden euro’s terwijl een auto voor een paar honderd euro te repareren is.

Ja, ik wil graag informatie!

© Copyright SalesWizard. All Rights Reserved