APK-keuring voor woning verplichten?

Dat eigenaren van woningen bij de wet verplicht zijn hun woning constructief te onderhouden is voor veel mensen nieuws. In de praktijk komen we dan ook met regelmaat ernstige constructieve gebreken tegen bij onze bouwkundige keuringen. Dagelijks bezoeken we panden welke slecht zijn onderhouden en waar aan deze onderhoudsplicht dan ook geen gehoor is gegeven. Men wordt zich hier steeds bewuster van, de Vereniging van Nederlandse Constructeurs pleit dan ook voor een verplichte APK-keuring voor gebouwen.

Het zichtbare onderhoud wordt over het algemeen redelijk tot goed uitgevoerd. Maar bij de wat oudere woningen schuilt het gevaar in de onzichtbare bouwdelen. De oplegging van houten vloeren, de bevestiging van balkons of gebrekkige ventilatie in de kruipruimte zijn essentiƫle bouw/constructiedelen die voor de leek niet zichtbaar zijn.

APK – Keuring

De Vereniging van Nederlandse Constructeurs pleit daarom voor een verplichte keuring. Deze kan door het bedrijfsleven worden opgepakt, de overheid hoeft hier slechts een controlerende functie te verrichten.
Niemand zit te wachten op nog meer ingestorte gevels, gebroken balkons, verzakte parkeergarages of zoals zeer recent het winkelcentrum in Heerlen wat ernstig verzakte.

Ja, ik wil graag informatie!

© Copyright SalesWizard. All Rights Reserved