Bouwkundig rapport schoolgebouw

SBA-ingenieurs heeft 19 januari 2012 een bouwkundig rapport mogen opstellen in opdracht van een stichting voor opvoeding, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Deze stichting was erg geïnteresseerd in de bouwkundige staat van het voormalig ROC uiterlijke verzorging te Utrecht.
Bouwkundig rapport schoolgebouw

Reden van bouwkundige keuring

Aanleiding voor het bouwkundig onderzoek was de bijzonder slechte staat van de kozijnen, zelfs voor de leek waren deze duidelijk aan vervanging/reparatie toe.


Bouwkundige inspectie; slechte kozijnen


Van alle kozijnen in het pand bleken er 19 aan volledige vervanging toe te zijn en moest er ruim 120 strekkende meter aan dorpels en (tussen)stijlen worden vervangen. De oorzaak van deze extreme vorm van houtrot is het aloude gebrek aan onderhoud. Tijdens de bouwkundige keuring van het schoolgebouw was het lakwerk in relatief goede staat. Echter zien onze bouwkundigen vaker dat slecht onderhouden kozijnen simpelweg opnieuw worden geschilderd (zonder dat de delen aangetast door houtrot worden vervangen). Dit is een maskering van een ernstig bouwkundig gebrek, waarbij het vocht wordt opgesloten en de vrije loop met het hout krijgt! Kozijnen krijgen gedurende onze bouwkundige inspecties dan ook een extra kritische blik.

Brandveiligheid

De wens van de opdrachtgever was de huidige indeling te hanteren. Dit betekende dat naast de constructieve delen en de bouwkundige schil ook de bouwkundige elementen binnen aan een bouwkundige inspectie moesten worden onderworpen. Onze bouwkundigen hebben dan ook ruim 5 uur de tijd genomen de bouwkundige staat in kaart te brengen. Verreweg het belangrijkste punt van aandacht was een sparing die in een van de twee kernen was aangebracht. Deze kernen waren, niet ongebruikelijk, ingericht als trappenhuis en vluchtroute. De brandveiligheidseisen die aan deze kernen en hun toegankelijkheid worden gesteld zijn terecht zwaar. Een sparing afgetimmerd met conciërgemateriaal was hier dus absoluut niet op zijn plaats.

Kruipruimte isolatie


Het pand was voorzien van een, middels luiken, goed toegankelijke kruipruimte. Zoals altijd is deze tijdens de bouwkundige inspectie kritisch onderzocht. Ook hier bleek een belangrijk gebrek te zien, een hoge grondwaterstand had de zandgrond volledig onder water gezet. Ondervloerse leidingen waren door deze vochtige omgeving aangetast door corrosie en deze moesten (deels) worden vervangen en behandeld. Tevens hebben wij het advies gegeven het grondwater te keren middels belbeton.


Bouwkundige gebreken

Vochtproblemen tot slot

De laatste belangrijke constatering die we hebben gedaan tijdens deze bouwkundige keuring was een tweetal lekkages van het plat dak. Aanvankelijk leek de waterschade ‘oude schade’ te zijn. Er was bruinkleuring van het systeemplafond maar geen vocht te zien. Bij nadere inspectie en nauwkeurige vochtmetingen troffen we hoge vochtgehaltes aan. Deze waren zodanig dat het duidelijk was dat het bovenliggende bitumen wel degelijk lek was. Aan de staat van de houten balkconstructie was te zien dat de lekkage nog niet lang de vrije loop had. Met spoed is geadviseerd deze lekkages aan te pakken om aantasting door vocht en houtrot te voorkomen.

Voor 1970 werden spouwmuren ongeïsoleerd uitgevoerd. Tijdens de oliecrisis ging men bewuster bouwen zo werd spouwmuurisolatie (isolatiemateriaal aan de warme zijde van de spouw) aangebracht en ging men dubbel glas aanbrengen. De RC-waarde (thermische weerstand) van gevels is bij deze geïsoleerde muren aanzienlijk beter dan bij hun voorgangers.
Tegenwoordig is er meer aandacht dan ooit voor energiezuinige bouwwerken, zowel in de woning- als utiliteitsbouw. Logisch is dus dat steeds meer mensen zich afvragen hoe ze hun huidige (oudere) pand kunnen upgraden, zeker met het oog op het nu verplichte energielabel. Een aantal bouwkundige maatregelen kunnen hiervoor worden getroffen en zijn zeer doeltreffend, een aantal ook niet. Zo is dakisolatie een must en heeft het isoleren van de kruipruimte nauwelijks effect. Een ding is zeker, na-isoleren is een vak apart!

Na-isoleren spouwmuur

Een relatief goedkope manieren om de RC-waarde van de gevel op te krikken is het vullen van de spouw met isolatiemateriaal (polystyreen, glaswol, steenwol enzovoorts). Echter is er een keerzijde aan het vullen van de spouw. De spouw heeft een ventilerende functie, vocht wat niet door middel van diffusie het buitenspouwblad verlaat kan via de lucht worden afgevoerd. Vult men de spouw met isolatiemateriaal dan kan het vocht geen meer kant op. Het gevolg hiervan is onder andere dat spouwankers gaan roesten en in het extreme geval kan het buitenspouwblad dan instorten. Het is dus ten sterkste af te raden de spouw zomaar vol te spuiten, de spouw is meer dan een loze ruimte tussen twee muren in!

Ja, ik wil graag informatie!

© Copyright SalesWizard. All Rights Reserved