Weverstraat Arnhem

Herbestemming monument “Oude Muziekschool”

 Markant Monument

Medio 2013 heeft de SBA-ingenieurs de opdracht gekregen om de Oude Muziekschool -gelegen aan de Weverstraat in het stadscentrum van Arnhem- te transformeren. De opdracht behelst het verzorgen van het architectonisch en constructief ontwerp, de werkvoorbereiding én de omgevingsvergunning. Na de intensieve verbouwing van het 3.470 m2 tellende markante monument is het centrum van Arnhem 34 appartementen en drie winkelruimten rijker.

Herbestemming in Balans

Succesvol herbestemmen lukt alleen met intensieve samenwerking vanaf dag één. Op alle niveaus. Want bouwkundige (on)mogelijkheden moeten voortdurend worden afgestemd op visie van de opdrachtgever en gemeentelijke eisen. Beperkt budget vereist voortdurend strakke planning. SBA-ingenieurs zorgt ervoor dat alle spelers op hetzelfde veld staan: als team en met hetzelfde doel voor ogen.

Opdrachtgegevens

Locatie

Weverstraat 16, Arnhem

BVO

3.470 m2

Aantal bouwlagen

4

Functiewijziging

Ja

Planwijziging

Neen

Totale investering

€ 3.500.000 excl. btw

Monumentale status

Gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht

Vanaf 1 november 2011 introduceren wij de quickscan voor de omgevingsvergunning. Uit de quickscan blijkt of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke onderdelen deze vergunning geldig is. De quickscan is een gratis service van SBA-ingenieurs waar zowel bedrijven als particulieren gebruik van kunnen maken. Hiermee geven wij gehoor aan de vele verzoeken van vastgoedbezitters hen bij te staan in de aanloop naar verbouwingen.

Voor elk project gelden andere regels en eisen, geen bouwproject is hetzelfde. Dit zorgt voor een mooie omgeving waarin architectuur tot haar recht komt, maar het heeft een enorme rompslomp aan regels tot gevolg. Immers, we willen wel dat de bebouwde omgeving gecontroleerd word. Om uniforme controle uit te oefenen op wat er gebouwd wordt is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 opgeheven en is de alles omvattende omgevingsvergunning in het leven geroepen.

Werkwijze

Onze bouwkundige ingenieurs zijn ervaren in het aanvragen van de omgevingsvergunning en kijken bij ieder project of de omgevingsvergunning nodig is en zo ja voor welke onderdelen (immers voor het kappen van bomen of plaatsen van speeltoestellen in de tuin kan er ook een omgevingsvergunning nodig zijn). Indien u een quickscan wilt laten uitvoeren neem dan contact met ons op. We zullen u enkele vragen stellen over de aard van het project en vervolgens de quickscan uitvoeren. Met de quickscan voor de omgevingsvergunning van SBA-ingenieurs weet u waar u toe bent.

Ja, ik wil graag informatie!

© Copyright SalesWizard. All Rights Reserved