Lekkage dak – Aansluiting dak op gevel

Risico’s bij een slechte dakaansluiting
Een veel voorkomende oorzaak van lekkage is een slechte aansluiting van het dak op de muur. Bijvoorbeeld het dak van een uitbouw. Onvoldoende hoog doorgezette dakbedekking en slecht lood zijn voorbeelden van onze meest geconstateerde bouwgebreken.
Het is belangrijk deze risico’s op lekkage op tijd te constateren. Een langdurige kleine lekkage kan onopgemerkt blijven en dan voor veel schade zorgen, zoals bijvoorbeeld houtrot in de dakconstructie.

Tijdens onze bouwkundige keuring controleert onze inspecteur het dak en de aansluiting op de muren. In ons bouwkundig rapport leest u vervolgens wat de staat van het dak is. Is er risico op lekkage? Zijn de aansluitingen in orde? We vertellen het u graag tijdens de bouwkundige keuring.

Dakbedekking onvoldoende ver doorgezet

Via onderstaande detailtekeningen is het gebrek en de oplossing inzichtelijk gemakt. Het gaat hierbij dus om een lekkage bij een aansluiting van plat dak op het metselwerk.

1.3 Dakbedekking en loodslabben onder dakopstand, Oplossing

1.3 Dakbedekking en loodslabben onder dakopstand, Probleem

Wat kunt u zelf doen om lekkage te voorkomen?
Houd uw daken en goten schoon en vrij van bladvuil en overige verontreiniging. Is uw dak ouder dan 20 jaar? Laat dan een dakinspectie uitvoeren.

Heeft u vragen?

    Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

    Bel 026 – 840 51 60