Herbestemmingen

Een van de meest actuele discussies die er in de bouwwereld gaande is, is of er wel genoeg aandacht wordt besteed aan het herbestemmen van gebouwen die hun primaire functie hebben verloren. Hoofdzakelijk zijn dit kantoorpanden maar  denk ook aan kerken, boerderijen, fabrieken en andere historische gebouwen. Door de vele ontwikkelingen in de bouwwereld wordt de kwaliteit van gebouwen steeds duurzamer. Bedrijven huisvesten zich graag in een nieuw kantorencomplex, wat vaak beter is voor het imago.
Dit heeft als gevolg dat de bestaande bouw over blijft. Regelmatig komt het voor dat kantoorpanden leeg blijven staan en langzaam gaan verloederen.
Er wordt geen onderhoud meer gepleegd en er vindt kapitaalvernietiging plaats. Aan de denkwijze van duurzaam bouwen wordt in dit opzicht te kort gedaan. Duurzaam bouwen houdt niet alleen in het nieuw bouwen van bijvoorbeeld CO2 neutrale gebouwen, gebruik maken van duurzame materalen en de opwekking van duurzame energie, maar het kijkt ook naar het maatschappelijk belang en naar herbestemming/hergebruik van gebouwen. Vaak zijn de leegstaande panden nog in (redelijk) goede staat.
Met een doelgerichte oplossing en slim ontwerp, waarbij gekeken is naar de mogelijkheden van het gebouw, de wensen van de opdrachtgever en de kansen die de (directe) omgeving bied levert SBA-ingenieurs van schetsontwerp tot bestektekeningen aan. Uiteraard kijkt SBA-ingenieurs ook naar de kostenraming en mogelijkheden tot nazorg/onderhoud, oftewel, SBA-ingenieurs levert een complete herbestemming in al haar vormen.

Heeft u vragen?

    Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

    Bel 026 – 840 51 60