Onderzoek Gallerijflats

Conform CUR-publicatie 248-2012

Voor gebouweigenaren en VvE’s verzorgen wij de beoordeling van de constructieve veiligheid van de galerijvloeren bij galerijflat’s. Dit doen wij conform de CUR-publicatie 248-2012: Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats
Zie ook het Infoblad Rijksoverheid.

Onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen

Ons stappenplan bestaat uit
1. Een verkennend onderzoek
2. Onderzoek naar de wapening
3. Constructieve beoordeling

Optioneel verzorgen wij een
4. Destructief onderzoek voor informatie over (put)corrosie en betonkwaliteit
5. Aanvullende constructieve beoordeling.

Daarnaast zijn wij gewend de communicatie met de bewoners en het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) te verzorgen.

In Leeuwarden is eerder een uitkragende galerijplaat van een galerijflat (1965) losgekomen en naar beneden gevallen. Hierbij zijn alle ondergelegen galerijplaten meegekomen, met alle gevolgen van dien. Tijdig onderzoek is noodzakelijk en op 23-12-2015 door de Minister van Wonen en Rijksdienst -Stef Blok- verplicht. Vóór 1 juli 2017 zijn alle eigenaren van galerijflats verplicht een onderzoeksrapport te kunnen overleggen. Het bevoegd gezag kan hierom vragen en handhavend optreden.

Offerte onderzoek galerijflat

Heeft u vragen?

    Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

    Bel 026 – 840 51 60