Bouwkundig rapport schoolgebouw

SBA-ingenieurs heeft 19 januari 2012 een bouwkundig rapport mogen opstellen in opdracht van een stichting voor opvoeding, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Deze stichting was erg geïnteresseerd in de bouwkundige staat van het voormalig ROC uiterlijke verzorging te Utrecht.
Bouwkundig rapport schoolgebouw

Reden van bouwkundige keuring

Aanleiding voor het bouwkundig onderzoek was de bijzonder slechte staat van de kozijnen, zelfs voor de leek waren deze duidelijk aan vervanging/reparatie toe.


Bouwkundige inspectie; slechte kozijnen


Van alle kozijnen in het pand bleken er 19 aan volledige vervanging toe te zijn en moest er ruim 120 strekkende meter aan dorpels en (tussen)stijlen worden vervangen. De oorzaak van deze extreme vorm van houtrot is het aloude gebrek aan onderhoud. Tijdens de bouwkundige keuring van het schoolgebouw was het lakwerk in relatief goede staat. Echter zien onze bouwkundigen vaker dat slecht onderhouden kozijnen simpelweg opnieuw worden geschilderd (zonder dat de delen aangetast door houtrot worden vervangen). Dit is een maskering van een ernstig bouwkundig gebrek, waarbij het vocht wordt opgesloten en de vrije loop met het hout krijgt! Kozijnen krijgen gedurende onze bouwkundige inspecties dan ook een extra kritische blik.

Brandveiligheid

De wens van de opdrachtgever was de huidige indeling te hanteren. Dit betekende dat naast de constructieve delen en de bouwkundige schil ook de bouwkundige elementen binnen aan een bouwkundige inspectie moesten worden onderworpen. Onze bouwkundigen hebben dan ook ruim 5 uur de tijd genomen de bouwkundige staat in kaart te brengen. Verreweg het belangrijkste punt van aandacht was een sparing die in een van de twee kernen was aangebracht. Deze kernen waren, niet ongebruikelijk, ingericht als trappenhuis en vluchtroute. De brandveiligheidseisen die aan deze kernen en hun toegankelijkheid worden gesteld zijn terecht zwaar. Een sparing afgetimmerd met conciërgemateriaal was hier dus absoluut niet op zijn plaats.

Kruipruimte isolatie


Het pand was voorzien van een, middels luiken, goed toegankelijke kruipruimte. Zoals altijd is deze tijdens de bouwkundige inspectie kritisch onderzocht. Ook hier bleek een belangrijk gebrek te zien, een hoge grondwaterstand had de zandgrond volledig onder water gezet. Ondervloerse leidingen waren door deze vochtige omgeving aangetast door corrosie en deze moesten (deels) worden vervangen en behandeld. Tevens hebben wij het advies gegeven het grondwater te keren middels belbeton.


Bouwkundige gebreken

Vochtproblemen tot slot

De laatste belangrijke constatering die we hebben gedaan tijdens deze bouwkundige keuring was een tweetal lekkages van het plat dak. Aanvankelijk leek de waterschade ‘oude schade’ te zijn. Er was bruinkleuring van het systeemplafond maar geen vocht te zien. Bij nadere inspectie en nauwkeurige vochtmetingen troffen we hoge vochtgehaltes aan. Deze waren zodanig dat het duidelijk was dat het bovenliggende bitumen wel degelijk lek was. Aan de staat van de houten balkconstructie was te zien dat de lekkage nog niet lang de vrije loop had. Met spoed is geadviseerd deze lekkages aan te pakken om aantasting door vocht en houtrot te voorkomen.

Dat eigenaren van woningen bij de wet verplicht zijn hun woning constructief te onderhouden is voor veel mensen nieuws. In de praktijk komen we dan ook met regelmaat ernstige constructieve gebreken tegen bij onze bouwkundige keuringen. Dagelijks bezoeken we panden welke slecht zijn onderhouden en waar aan deze onderhoudsplicht dan ook geen gehoor is gegeven. Men wordt zich hier steeds bewuster van, de Vereniging van Nederlandse Constructeurs pleit dan ook voor een verplichte APK-keuring voor gebouwen.

Het zichtbare onderhoud wordt over het algemeen redelijk tot goed uitgevoerd. Maar bij de wat oudere woningen schuilt het gevaar in de onzichtbare bouwdelen. De oplegging van houten vloeren, de bevestiging van balkons of gebrekkige ventilatie in de kruipruimte zijn essentiële bouw/constructiedelen die voor de leek niet zichtbaar zijn.

APK – Keuring

De Vereniging van Nederlandse Constructeurs pleit daarom voor een verplichte keuring. Deze kan door het bedrijfsleven worden opgepakt, de overheid hoeft hier slechts een controlerende functie te verrichten.
Niemand zit te wachten op nog meer ingestorte gevels, gebroken balkons, verzakte parkeergarages of zoals zeer recent het winkelcentrum in Heerlen wat ernstig verzakte.

Bij het kopen van een gebruikte auto laat men vaak een expert kijken naar de staat van het voertuig. Van buiten kan de auto er goed uit zien, maar niet iedereen weet hoe het er aan toe gaat onder de motorkap. Voor deze expertise en zekerheid betaalt men graag een paar honderd euro.

Gelet op het bovenstaande is het vreemd dat mensen bij het kopen van een pand van meer dan een ton geen aankoopkeuring laten verrichten. Bij het kopen van een woning of bedrijfspand is het altijd belangrijk een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, zelfs als het gaat om nieuwbouw. Een aannemer kan immers ook fouten maken, tijdens de bouwkundige keuring wordt de constructie en de bouwkundige onderdelen uitvoerig geïnspecteerd. De onderhoudskosten worden opgemaakt en samengevat in een overzichtelijk en informatief bouwkundig rapport.

Een auto laten keuren kost om en nabij 200 euro. SBA-ingenieurs voert bouwkundige keuringen uit vanaf €249,- inclusief BTW. De kosten bij bouwkundige gebreken lopen veelal in de duizenden euro’s terwijl een auto voor een paar honderd euro te repareren is.

Ja, ik wil graag informatie!

© Copyright SalesWizard. All Rights Reserved