Bouwkundige tekeningen

Bouwkundig tekenwerk en architectuur

Een ervaren team van bouwkundig tekenaars, stuk voor stuk erkende ingenieurs, is dagelijks in de weer met het maken van werktekeningen, visualisaties en tekeningen ter ondersteuning van de aanvraag van bouwvergunningen. Zonder correct bouwkundig tekenwerk kan er van een geslaagd bouwproject geen sprake zijn: onvoldoende aandacht tijdens de bouwvoorbereiding leidt onherroepelijk tot kostenverhogende problemen bij de bouw of oplevering. We zijn overigens niet alleen goed in ‘platte’ bouwtekeningen: dankzij onze geavanceerde software leveren we tevens 3D-tekeningen en renders van de allerhoogste kwaliteit.

 

SBA-ingenieurs is uw partner bij uitstek voor zowel nieuwbouwprojecten als verbouwingen van bestaande bouw. We zorgen voor niet alleen voor de benodigde en bouwtekeningen, maar tevens voor het ontwerp en de bouwkundige begeleiding.

 

Correct bouwkundig tekenwerk is de basis van ieder geslaagd project, daarom zijn al onze bouwkundige tekenaars erkende ingenieurs. Onvoldoende aandacht aan de bouwvoorbereiding resulteert in gebreken tijdens of na de oplevering.

Het tekenwerk is grofweg op te splitsen in:

 

Bouwkundig tekenwerk voor nieuwbouw

Elk nieuwbouw project is gebaseerd op bouwkundig tekenwerk. De bouwtekenening zijn voor elke partij (opdrachtgever, aannemer en gemeente) van belang. Tijdens het tekenen komen eventuele aandachtspunten naar voren zodat complicaties tijdig worden herkend en geëlimineerd. In het ontwerp kijken we naar de huidige normen en uw eisen maar ook naar de nieuwste bouwmethodieken en materialen. Of u zelf al een ontwerp heeft of SBA-ingenieurs het ontwerp laat aanleveren, wij maken uw bouwwerk compleet en duurzaam.

 

Bouwkundig tekenwerk voor bestaande bouw

SBA-ingenieurs brengt ook regelmatig bestaande gebouwen in kaart. Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook maken wij digitale impressies van Uw bestaande bouw voor verkoop, ter informatie of ter voorbereiding van verbouw of aanbouw.

 

Bouwkundig tekenwerk – 3D Tekenwerk

Steeds vaker worden projecten driedimensionaal in kaart gebracht. Zeker bij complexe projecten is een driedimensionaal ontwerp een meerwaarde.

 

Correct bouwkundig tekenwerk, uw voordeel!

In de voorbereidende fase van elk bouwproject wordt het bouwwerk al gemaakt, op de tekentafel. Door in de aanloopfase voldoende aandacht te besteden aan het ontwerp en de uitvoeringsmethode is er aanzienlijke financiële- en tijdswinst te behalen. Dit terwijl de investeringskosten in deze fase juist minimaal zijn. Het maken van duidelijke afspraken, het voorkomen van constructiefouten, het creëren van een duurzaam ontwerp, alle voorbeelden van noodzakelijke voorbereidingen alvorens men met bouwen kan beginnen.

Bouwkundige keuring bespaard!

 

NEN 2580 Meetrapport

SBA-ingenieurs analyseert, comform de huidige eisen van de NEN 2580, Uw bestaande situatie om brutovloeroppervlakte, gebruiksoppervlakte, netto- en verhuurbaar oppervlak in kaart te brengen. U ontvangt een nauwkeurig en compleet rapport met alle nodige informatie.

Heeft u vragen?

Dennis RiemsdijkBouwkundig Tekenaar

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Bel 026 – 840 51 60