MeerJarenOnderhoudsPlannen

MJOP


Elk pand, of het nu een woning, bedrijfspand, appartement, VvE, kerk of schoolgebouw is behoeft onderhoud. Vaak wordt er onderhoud gepleegd in een te laat stadium wanneer de gevolgen al goed zichtbaar zijn. De oorzaak hiervan is dat onderhoud aan onroerend goed vaak een grote uitgave is en men deze het liefst uit stelt. Het te laat en niet consequent onderhouden van een pand resulteert in hogere onderhoudskosten en is een vorm van kapitaalvernietiging. Hoe eerder men weet welk onderhoud er wanneer gepleegd moet worden, hoe beter. Om een duidelijke beeld te krijgen van de staat van het pand en welke onderhoudswerkzaamheden er aan zitten te komen stelt SBA-ingenieurs een onderhoudsplanning voor u op. Hierin vindt u naast het te verrichten onderhoud ook de bijhorende kostenraming

Werkwijze

De huidige bouwkundige staat van het object wordt door een erkend bouwkundig expert van SBA-ingenieurs uitvoerig geïnspecteerd en ingemeten volgens NEN2580 aan de huidig geldende eisen en normen. Gelet wordt op constructiefouten en bouwkundige gebreken. Aan de hand van dit bouwkundige onderzoek wordt een onderhoudsrapport opgesteld bestaande uit een meerjarenonderhoudsplan, kostenraming en bijbehorend onderhoudsadvies. Afhankelijk van het object en uw wens is een onderhoudsplanning van 5, 10 of 15 jaar op te stellen of een meerjarenonderhoudsplanning op abonnementbasis.Onderhoudsplanning nodig | SBA Ingenieurs

Heeft u vragen?

    Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

    Bel 026 – 840 51 60